Noter Onaylı Sözleşme - Alpha Akademik Danışmanlık

 

 

Noter onaylı sözleşme yapmak gerek hizmet alan kişi açısından gerekse ilgili kurum açısından menfaatleri koruyucu, hakları gözetici bir prensiptir. Noter onaylı sözleşme gerçekleştirilirse hem hizmet alacak kişi hakları ve menfaatleri korunduğu için güven duyacak hem de ilgili kurum hizmeti daha kaliteli verecektir.

 

Noter onaylı sözleşme şartları hizmet alacak kişi ve kurum için, kısa ve öz bir şekilde haklarını koruyacak biçimde oluşturulmalıdır. Noter onaylı sözleşmeler de ilk bakılacak olan şey hem tarih hem de ilgili noterin mührüdür. Bunlar olduğu sürece karşılıklı haklar koruma altına alınmaktadır.

 

Müşterilerimiz için noter onaylı sözleşme yapmaktayız. Bunun nedeni müşterilerimizi önemsememizdir. Müşterilerin güvenini kazanabilmek ve müşterilerimizin çıkarlarını sağlamak maksadıyla bu sözleşmeyi bulunduğumuz ilin noterinin onayıyla gerçekleştirmekteyiz.

 

Noter onaylı sözleşmede dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

 

  • Noter Başkatip mührünün olması
  • Noter Mersis No’nun bulunması
  • Noter Başkatip imzasının bulunması
  • Noter masraflarının olduğu dekontun olması

 

Yukarıdaki sıralananların olması sayesinde sözleşme hem geçerli olacak hem de ilgili hizmetin sağlanmaması ya da müşterinin hizmet karşılığını vermemesi durumunda işleme koyulabilecektir.

Müşterilerimizin kendi gelecekleri için harcamış oldukları parayı önemsiyor, müşterilerimizin en kaliteli hizmeti alması için çaba sarf ediyoruz.

 

ALPHA AKADEMİK DANIŞMANLIK