Tez Yazım Kılavuzu Hizmetleri - Alpha Akademik Danışmanlık

Tez formatlamanın amacı mezuniyet durumunda ki öğrencilerin tez, bitirme tezi veya proje çalışmalarında uyulması istenen düzen ve yazım kurallarıdır. Her üniversitenin kendi adına ait olan yazım kılavuzları vardır ve öğrencilerden bu kılavuza uygun olarak çalışmalarını enstitüye teslim etmeleri istenir.

 

Tez Formatlama Aşamaları;

 

  1. Tez dizgi aşamasında çalışmanızın öncelikle sayfa kenar boşlukları ayarlanarak çalışmanızın kapak sayfaları, başlık sistemi ve paragraf yapıları formatlanmalı
  2. Tez çalışması içerisinde tablo, şekil, grafik, resim gibi materyaller varsa hepsine formata uygun başlık atılmalı
  3. Tez çalışmanızın kaynakça kısmı ve kısaltmalar listesi alfabetik sıraya göre dizgilenmeli
  4. Tez çalışmanızın tüm dizgi aşamaları bittikten sonra içindekiler, tablo listesi, şekil listesi, grafik listesi, resim listesi oluşturulmalı
  5. Tez çalışmanız için ön sayfalarına romen sayıları, giriş dahil bölüm sayfalarına ise arap rakamları ile sayfa numarası verilmeli

Tez çalışmanız için tüm tez formatlama işlemleri bittiği gibi paragraflardaki noktalama işaretleri veya varsa yazım yanlışları kontrolü yapıldıktan sonra çalışmanız belirtilmiş tez formatına uygun şekilde teslim edilebilir demektir.

Tez çalışmalarınızın tez formatlama işlemi ile ilgili uzman desteği almak için lütfen iletişim bölümümüzdeki formdan tarafımıza ulaşınız.