Yüksek Lisans Tez Nasıl Yazılır ? - Alpha Akademik Danışmanlık

Yüksek lisans tezleri, iki yıllık yüksek lisans öğreniminde, ikinci yıl hazırlanan ve amacı yüksek lisans öğreniminden mezun olmak ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak olan bir veri grubudur. Yüksek lisans tezlerini hazırlarken, yüksek lisans öğrenim alanına göre değişkenlik gösteren konu seçimi yapılmalıdır. Konu seçimi çok büyük bir öneme sahiptir. Bunun nedeni; seçilecek olan konu hakkında daha önce bu konuya ışık tutabilecek çalışmaların yapılmış olması ve konunun özgünlük olarak iyi bir seviyede olması gerekmektedir.

Seçilen konuyla birlikte tez öneri formu hazırlanmaktadır. Tez öneri formunda seçilen konunun önemi, seçilen konunun seçilme sebebi (problem), seçilen konunun nasıl işleneceği bulunmaktadır. Tez öneri formunun onay alması sonucunda tez yazımına başlanmaktadır. Tez yazımı; ödev hazırlama, essay hazırlama vb. gibi düşünülmemelidir. Çünkü tezler birer bilimsel çalışmadır. Bilimsel çalışmalarda problem ve çözüm çok önemlidir. Ayrıca hazırlanacak olan tezin özgünlüğü de büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla tez yazımı sanıldığının aksine zor bir süreci kapsamaktadır.

Yazıma başlanmadan önce kullanılacak olan konuyla alakalı kaynaklar çıkarılmalı ve bu kaynakların özenle seçilmesi gereklidir. Kaynaklar tez açısından birer yol göstericidir. Kesinlikle bulunan kaynaklarla birebir aynı çalışma hazırlanmamalı, kaynaklar sadece yol gösterici pusula olarak görülmelidir. Ayrıca kaynaklar çıkarılırken bir çalışma planı oluşturulmalı ve tez için alt başlıklar belirlenmelidir. Böylelikle yazılacak olan tez daha planlı ve daha kolay bir hale dönüşmektedir.

 Tez yazımı yapılırken ayrıca uygulama kısmı için de araştırmalar yapılmalıdır. Eğer anket çalışması yapılacaksa anketler hazırlanmalı ya da alan araştırması varsa uygulama alanıyla ilgili bilgi sahibi olunmalıdır.

Kaynaklarla birlikte kendi bilgi birikiminizin bir bütünü olarak ortaya çıkan tez çalışmaları, deneysel çalışmaları da beraberinde getirir. Tez yazılırken ortada hipotezler vardır. Diğer bir ifadeyle tez yazımına geçilmeden önce tez sonucuyla alakalı tahminler mevcuttur. Yazım gerçekleştirildikçe ve araştırmalar yapıldıkça söz konusu hipotezler ya doğru çıkmakta ya da hipotezler geçerliliğini yitirmektedir.

Böylelikle tez yazımı gerçekleştirilir, uygulama kısmı da literatür taramasına eklenir ve ortaya bir sonuç çıkar. Sonuç kısmında incelenecek olan bu tez sonucunu hipotezlerle karşılaştırmak gerekmektedir. Tezin aslı sonuç kısmında ortaya çıkmaktadır. Böylelikle tezler amacına ulaşmaktadır. Kullanılan kaynaklar tezin en sonunda belirtilir.

Kısaca özetlemek gerekirse yüksek lisans tezlerini yazmak zahmetli bir iştir. Bunun nedeni ince eleyip sık dokumaktır. Diğer bir ifadeyle tez konusu ince bir şekilde analiz edilmeli ve bilgi yanlışlıkları ortadan kaldırılmalıdır. Böylece ortaya sağlıklı bir tez çıkmış olmaktadır.